موسیقی کلاسیک

“مقدمه”
موسیقی کلاسیک به دوره ای حدود 50 سال از تاریخ موسیقی غرب اختصاص داده شده است که بعد از باروک و قبل از رمانتیک قرار دارد . در این نوشته تلاش خواهیم کرد تا به طور کلی به بررسی جنبه های مختلف این دوره بپردازیم و در ادامه تلاش ما بر آن است که با نوشته هایی جزئی تر که بر روی سایت قرارخواهیم داد به طور تخصصی تر به بخش های مختلف موسیقی کلاسیک بپردازیم. در این نوشته نگاهی بر شرایط جوامع در عصر کلاسیک، مفهوم لغت کلاسیک در موسیقی، تحولات موسیقی در اجرا و آموزش، ویژگی های موسیقی دوره ی کلاسیک و تفاوت های آن با موسیقی باروک و در انتها به فرم ها و ژانر های این دوره میپردازیم.
“نگاهی بر شرایط جوامع در عصر کلاسیک”
در هر دوره از تاریخ ، موسیقی و به طور کلی هنر، همگام با تغییرات جوامع، دچار تغییرات جزِئی و عمده میشدند. در این عصر که آن را میتوان یکی از پویا ترین دوران های تاریخ نامید، شاهد شیوه های نوینی در تفکر هستیم که منجر به جنبشی سراسری به نام جنبش روشنگری شد. روشنگرانی چون ولتر ( 1694-1778) ، دنی دیدرو ( 1713-1784) و ژان ژاک روسو ( 1712-1778) از رهبران این جنبش بودند. آن ها بر ای باور بودند که خرد بهترین راهنمای انسان است و برای حل مسائل در هر زمینه ای میتوان خرد را راهنمای خود قرار داد. انها همچنین طبیعت و طبیعیات را به مصنوعات ترجیح میدادند، ایمان فردی و اخلاق عملی را ارج مینهادند و برابری و مساوات را تبلیغ میکردند و اعتراض آنها به نابرابری های فاجعه باری که مردم عادی را از اشراف و روحانیون جدا میکرد، بود. این تفکرات و همراهی طبقه ی متوسط با این نگرش ها به ویژه برابری خواهی، در این دوره در نهایت منجر به انقلاب آمریکا (1775-1783) و نیز انقلاب فرانسه (1789-1794) شد. با نگاه بر زندگی سه تن از آهنگسازان مطرح این دوره در می یابیم که این دگرگونی ها به طور تدریجی بر نحوه ی زندگی هنرمندان نیز تاثیر گذاشته است. نخستین این آهنگسازان یوزف هایدن (1809-1732) بیشتر عمر خود را در خدمت خاندانی اشرافی بود و با او چون مستخدم این خاندان رفتار میشد اما ولفگانگ آمادیوس موتزارت (1791-1756) تاب این را نداشت که در خدمت دربار باشد و به وین رهسپار شد تا به فعالیت آزادانه ی خویش بپردازد اما سختی های این شیوه ی زندگی برای یک آهنگساز در آن دوره باعث شد زندگی او با فقر همراه باشد. لودویگ وان بتهوون (1827-1770) سرانجام توانست به عنوان موسیقیدانی مستقل در وین به کامیابی دست پیدا کند و اشراف نیز با او همچون انسانی برابر رفتار میکردند.

“کلاسیک، دوره یا سبک ؟”
لغت کلاسیک در موسیقی چندین معنای کاملا متفاوت دارد. گاه برای بیان سبک موسیقی به کار میرود و مترادف موسیقی هنری است که موسیقی بسیاری از سده ها و سبک های گوناگون را در بر میگیرد. گاه مقصود از موسیقی کلاسیک، موسیقی پیش از قرن نوزدهم و متضاد رمانتیک است و گاه در مفهومی محدود تر و بیانگر دوره ای از حدود 1770 تا 1820 است. برای رفع ابهام به طور معمول از واژه ی سبک کلاسیک برای بیان موسییقی هنری ادوار و از لغت دوره ی کلاسیک برای یاد کردن از سال های 1770 تا 1820 استفاده میشود.
در تاریخ هنر، به دوره ای از تاریخ که هنر نقاشی و پیکره سازی ومعماری، تاثیر پذیرفته از سرمشق های یونانی و رومی بودند، که این دوره از اواخر سده ی هجدهم شوع و اوایل سده ی نوزدهم پایان یافت، لغت کلاسیک تعلق میگیرد اما موسیقی این دوره ارتباطی با عصر باستان ندارد. عاملی که باعث این نام گذاری مشترک برای موسیقی و نیز هنرهای تجسمی آن دوره است تاکید هر دو بر توازن و وضوح در ساختار و فرم است. این ویژگی ها را میتوان در موسیقی متعالی دوره ی کلاسیک یافت.

“تحولات موسیقی در زمینه ی اجرا و آموزش”
در طی سده ی هجدهم طبقه ی متوسط مرفه تر شدند و این رفاه باعث شد انها به دنبال تجملاتی که اشراف تا ان زمان داشتند بروند. تجملاتی همچون تئاتر و موسیقی. انها برای بهرمند شدن از اجراهای موسیقی که پیش از ان به صورت خصوصی و برای اشراف بود، شروع به برگزاری کنسرت های عمومی کردند که در آن با پرداخت ورودی میتوانستند شرکت کنند و تازه ترین سمفونی ها و کنسرتو ها را بنشوند. البته بهای این گونه کنسرت ها نیز در آن زمان کم نبود! این کنسرت ها از طریق اگهی های دستی، اعلامیه های دیوارکوب، اطلاعیه های روزنامه ای و غیره تبلیغ میشدند. در این دوره در کنسرت ها چه عمومی و چه خصوصی موسیقی های متنوعی از گونه های سازی و آوازی و در ژانر های مختلف اجرا میشد. آهنگسازان دوره ی کلاسیک نیز سلیقه ی طبقه ی متوسط جامعه را در آفرینش قطعات خود در نظر میگرفتند و اثارشان رنگ و بویی از موسیقی مردم پسند گرفت. اما مردم این طبقه تنها به شنیدن موسیقی راضی نبودند و مایل بودند فرزندانشان نیز این هنر را آموخته و به اجرای آن بپردازند. در نتیجه ی این اتفاقات به شمار موسیقی دانان غیر حرفه ای روز به روز افزوده شد و حتی زنان که از اکثر فعالیت های موسیقی مگر خوانندگی محروم بودند در عرصه هایی غیر حرفه ای به ویژه کلاویه نوازی، توانستند فعالیت کنند. با گسترده شدن مخاطبان موسیقی و عمومی تر شدن آن توجه مردم به تاریخ و سبک های پیشین موسیقی جلب شد و نخستین کتاب های جامع تاریخ موسیقی در این دوره منتشر شدند. کتاب هایی نظیر تاریخ عمومی موسیقی (1776-1789) اثر چارلز برنی ، تاریخ عمومی نظر و اجرای موسیقی (1776) اثر جان هوکینز و تاریخ عمومی موسیقی (1788_1801) اثر یوهان نیکولاس فورکل.

“ویژگی های موسیقی دوره ی کلاسیک و تفاوت های آن با موسیقی باروک”
تضاد حالت
یک قطعه از موسیقی دوره ی پایانی باروک تنها بیانگر یک حالت است اما یک اثر کلاسیک تضاد و حالت های متنوع و پیوسته دگرگون شونده ای را ارائه میکند. این ویژگی موسیقی کلاسیک از دیدگاه تازه ای در عرصه ی روان شناختی تاثیر گرفت. زیرا نگرش سده ی هفدهم، که انسان تحت تاثیر حس برانگیخته شده ی خود میماند تا اینکه اتفاقی در او حس دیگری برانگیزد، با پیشرفت دانش بشر راجع به دستگاه عصبی و دیگر عوامل اثرگذار بر روان ادمی، رد شد و با درک این نکته که احساسات پیوسته در حال تغییرند این تغییر در موسیقی زمان ایجاد شد.
بافت
در موسیقی کلاسیک صدادهی سبک و کم حجم بود و در تضاد کامل با صدادهی غالبا پرحجم باروک بود و نیز بافت پلی فونیک باروک جای خودش را به بافت هوموفونیک در دوره ی کلاسیک داد. البته که بافت قطعات در این دوره انعطاف پذیر بود و گاه در قطعه ای به طور تدریجی و یا ناگهانی بافت تغییر پیدا میکرد.
ملودی
« ملودی های کلاسیک از خوش اهنگ ترین و به یاد ماندنی ترین ملودی ها هستند.(…) ملودی های کلاسیک اغلب کیفیتی متوازن و متقارن دارند، زیرا بیشتر از دو عبارت هم اندازه تشکیل شده اند. در این ملودی ها ، عبارت دوم ممکن است آغازی مانند عبارت اول داشته باشد اما پایانی قاطع تر دارد. سرایش این ملودی ها ، که میتوانند با طرح ‘a a نمایانده شوند، آسان است. » در مقایسه با ملودی های باروک میتوان گفت ملودی های دوره ی باروک کمتر متقارن و پرتزیین ترند و از نظر سرایش نیز دشوارترند.
ریتم
آثار باروک الگو های ریتمی محدودی دارند و این الگو ها مدام تکرار میشوند چنانچه شنونده پس از چند میزان میتواند ریتم میزان های بعدی را پیش بینی کند اما آثار کلاسیک در ریتم نیز منعطف هستند و این موضوع سبب تنوع موسیقی دوره ی کلاسیک است. موسیقی این دوره دارای سکوت های غیر منتظر و سنکوپ و تبدیل یک الگوی ریتمیک به الگویی دیگر به طور تدریجی و یا ناگهانی است .
دینامیک
در دوره ی کلاسیک آهنگسازان دیگر خود را به دینامیک پله ای دوره ی باروک محدود نمیکردند و به صورت گسترده از کرشندو و دیکرشندو و تغییر تدریجی دینامیک استفاده میکردند. این تغییر در دینامیک باعث شد تا به تدریج پیانو چایگزین کلاوسن شود زیرا در ساز پیانو با تغییر فشار انگشت بر کلاویه دینامیک نیز تغییر میکند.
ساز بندی دوره ی کلاسیک
علاوه بر مورد توجه قرار گرفتن ساز پیانو در این دوره، کلارینت نیز در این دوره اهمیت یافت و موتزارت برخی از بهترین آثار برای این ساز را تصنیف کرد. سازهایی مانند فلوت و فاگوت(باسون) نیز در این دوره مورد توجه خاصی قرار گرفتند.
بداهه پردازی
در این دوره باسو کنتینویو به تدریج منسوخ شد و همراه با آن اهمیت بداهه نوازی نیز کمتر گردید. یکی از دلایل این اتفاق افزونی نوازندگان آماتوری بود که قادر به یادگیری هنر دشوار بداهه نوازی از روی باس شماره گذاری شده نبودند و آهنگسازان نیز ترجیح بر نوشتن مشخص عبارت بندی و دینامیک و دیگر جزییاتی که پیشتر بر عهده ی مجری موسیقی بود ، دادند تا چگونگی اجرای اثارشان را در دست خود داشته باشند و به دست مجری نسپارند.

“ژانر ها و فرم های دوره ی کلاسیک ”
در این بخش به طور مختصر به بررسی فرم های مورد استفاده توسط آهنگسازان این دوره میپردازیم.
در این دوره بسیاری از ژانر های دوره ی باروک مانند پرلود، توکاتا، فوگ و سوییت های رقصی منسوخ شدند.
برجسته ترین فرم های این دوره عبارتند از : سونات، تم و واریاسیون، منوئه و تریو، روندو، سمفونی، کنسرتو، اپرا بوفا.
فرم سونات: تعداد بسیار زیادی از اثار برجسته ی دوره ی کلاسیک تا سده ی بیستم در قالب فرم سونات ساخته شده اند. اصطلاح فرم سونات به معنی فرم یک موومان است و با اصطلاح سونات که برای نامیدن یک اثر چند موومانی به کار میرود تفاوت دارد. فرم سونات از سه بخش اصلی تشکیل میشود : 1- بخش ارایه ی تم ها 2-بسط و گسترش 3- ارایه ی مجدد تم ها
اغلب پس از این سه بخش اصلی ، بخش پایانی به نام کودا می اید.
تم و واریاسیون : در تم و واریاسیون یک ایده ی اصلی موسیقیایی بارها تکرار میشود و هر بار دچار تغییر میگردد. تغییر هایی در ملودی، ریتم، هارمونی، دینامیک و یا رنگ صوتی برای هر واریاسیون میتوانند استفاده شوند.
منوئه و تریو : این فرم که با نام منوئه نیز شناخته میشود از رقص سرچشمه گرفته است. اما موومانی به فرم منوئه برای شنیدن است و نه برای رقص. این فرم در موومان سوم سمفونی ها و دیگر اثار کلاسیک به کار گرفته شده است. این موومان دارای تمپوی سه تایی است .
روندو : فرم روندو در اثاری که دارای چند موومان هستند در موومان های پایانی به کار میرود. در این فرم جمله ای به عنوان تم ارائه میشود و سپس این جمله با جمله های دیگر به صورت متناوب اجرا میشوند.
سمفونی: « سمفونی ارمغان عظیم دوره ی کلاسیک برای موسیقی ارکستری بوذ» سمفونی به طور معمول دارای چهار موومان است و با تضادهایی در حالت و تمپو. ترتیب موومان های سمفونی غالبا به این شکل است: موومانی تند سپس موومانی کند و اهسته و در ادامه موومانی رقص گونه و در پایان موومانی تند با حالتی درخشان.
کنسرتو: کنسرتوی کلاسیک دارای سه موومان است و برای تکنواز و ارکستر نوشته میشد. ترتیب این سه موومان به صورت تند، کند و تند است.
اپرا بوفا : اثری کامل که دست کم 6 بازیگر در ان بازی میکردند و داستان این اثر معمولا در مورد مردم عادی و زندگی انها بود. این اصطلاح امروزه در مورد تمام گونه های اپرای کمدی به کار میرود.

Bibliography
کیمی ین، ر.(1390). درک و دریافت موسیقی. (ح. یاسینی، مترجم) تهران: نشر چشمه
برک هلدبور، ج. پیتر. گراوت، دانلد جی. پالیسکا، کلاود و.(1396) تاریخ موسیقی غرب. (گامران غبرایی، مترجم) تهران: انتشارات کتاب سرای نیک
کاکرل، دیل. میلر، هیو ام.(ویراست پنجم متن اصلی) تاریخ موسیقی غرب. ( پیام روشن، مترجم) تهران: موسسه فرهنگی هنری ماهور

دکمه بازگشت به بالا