جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
تصویر مهدی فیض آبادی

مهدی فیض آبادی

مختصری از نویسنده
کارشناس رسانه – کارشناس ارشد اتنوموزیکولوژی – دیسکوگراف و پژوهشگر موسیقی
راه‌های ارتباطی
soundcloud:ethnomusicolog
علاقه‌مندی‌ها
جزئیاتِ موسیقی – سینمایِ مستقل
تعداد بازدید از نوشته های نویسنده

16900

تالیف‌ها
ترجمه‌ها