رمانتیسم

در سال‌های آغازین سده ی نوزدهم میلادی شاهد شکوفایی رمانتیسیسم هستیم، نهضتی فرهنگی که تکیه‌ی آن بر تخیل، فردیت، طبیعت و بیان عواطف ناب بود. نویسندگان رمانتیک بر آزادی بیان تکیه میکردند. بخش بزرگی از ادبیات رمانتیک جنبه ای خود نگارانه دارد و نیز داستان‌های مشهور بسیاری با مضامین نامتعارف و نامقعول و فراطبیعی،با تکیه بر تخیل و رویا نوشته شدند. این ویژگی‌ها در آثار تجسمی، موسیقی و نیز فرهنگ مردم این دوره نیز مشاهده میشود.

دکمه بازگشت به بالا