آنالیز موسیقی

بر اساس کتاب «مفاهیم کلیدی موسیقی‌شناسی» نشر راتلج، آنالیز یا تحلیل شاخه‌ای از موسیقی‌شناسی است که دغدغه‌ی آن جست‌و‌جو برای ارتباط معنی‌دار بین اجزای یک اثر موسیقی است. آنالیز، متن موسیقی- خواه طرح اولیه(sketch)، نت کامل اثر یا دست‌نوشته‌های حاوی نت موسیقی- را به‌عنوان موضوع مستقل واصلی مطالعه‌ی خود انتخاب می‌کند و بر بررسی ساختار درونی اثر متمرکز می‌شود. در این مقاله به برخی تلاش‌های مهم در زمینه‌ی آنالیز اشاره می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا