کلاسیک

موسیقی کلاسیک به دوره‌ای حدود ۵۰ سال از تاریخ موسیقی غرب اختصاص داده شده است که بعد از باروک و قبل از رمانتیک قرار دارد .در هر دوره از تاریخ ، موسیقی و به طور کلی هنر، همگام با تغییرات جوامع، دچار تغییرات جزِئی و عمده میشدند. در این عصر که آن را میتوان یکی از پویا ترین دوران های تاریخ نامید، شاهد شیوه های نوینی در تفکر هستیم که منجر به جنبشی سراسری به نام جنبش روشنگری شد.

دکمه بازگشت به بالا