جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دفتر نت موسیقی

تاریخچه نت‌نویسی موسیقی| دفتر نت موسیقی

(خرید دفتر نت موسیقی) نت‌نویسی موسیقی سیستمی است که می‌تواند موسیقی شنیداری را که توسط سازها اجرا می‌شود یا توسط انسان‌ها خوانده می‌شود، از طریق نمادهای نوشتاری، چاپی و یا سایر نمادهای دیگر، به صورت بصری به نمایش بگذارد.

در طول تاریخ انواع متدهای گوناگون در بین فرهنگ‌ها برای نت نویسی وجود داشته که اغلب اطلاعات مربوط به نت نویسی باستان به صورت یکپارچه نیستند. تا جایی که در یک دوره زمانی همچون دهه 2010، سبک‌های مختلف موسیقی و فرهنگ‌های متفاوت، از روش‌های گوناگونی برای نت نویسی استفاده می کنند.

نمادهای مورد استفاده در نت نویسی شامل نمادهای باستانی و نمادهای مدرنی هستند که با قلم روی هر وسیله‌ای اعم از سنگ، لوح‌های گلی، پاپیروس، کاغذ پوست یا کاغذ خطی ایجاد شده‌اند. سپس با استفاده از ماشین چاپ، چاپگرهای کامپیوتری یا سایر فناوری‌های چاپ و کپی مدرن چاپ شده‌اند.

با وجود اینکه اغلب فرهنگ های باستانی از نمادها برای نمایش ملودی‌ها و ریتم‌ها استفاده می‌کردند، هیچ یک از آن‌ها جامع و کامل نبودند و درک آن‌ها را از موسیقی محدودتر ساخته بود. در واقع بذر آنچه در نهایت تبدیل به نماد مدرن غربی شد، در اروپای قرون وسطی کاشته شد و با هدف یکنواختی و متحدالشکلی کلیسایی آغاز گشت.

کلیسا نت نویسی ملودی‌های ساده را انجام می‌داد تا بتواند از سرودها در سراسر کلیسا استفاده کند. نت نویسی موسیقی در دوران موسیقی رنسانس و  موسیقی باروک توسعه بیشتری پیدا کرد. در دوره کلاسیک در سال‌های 1820- 1750 و دوره موسیقی رمانتیک در سال‌های 1900-1820، نت نویسی موسیقی با توسعه فناوری‌های جدید آلات موسیقی به سیر پیشرفت خود ادامه داد.

در موسیقی کلاسیک معاصر قرن 20 و 21، با معرفی نت‌نویسی گرافیکی توسط برخی از آهنگسازان مدرن و وجود برنامه های نت نویسی مبتنی بر رایانه، از دهه 1980 پیشرفت چشمگیری در نت نویسی حاصل شد. در حقیقت نت نویسی با انواع گوناگونی از موسیقی، از قبیل موسیقی کلاسیک، موسیقی عامه پسند و موسیقی سنتی استفاده می‌شود.

اولین شکل نت‌نویسی موسیقی را می توان در لوحی به خط میخی یافت که در نیپور، در بابل (عراق امروزی) در حدود 1400 سال پیش از میلاد ساخته شد. این لوح دستورالعمل تکه تکه‌ای را برای اجرای موسیقی نشان می‌دهد که موسیقی در هارمونی یک سوم ساخته شده و با استفاده از مقیاس دیاتونیک نگارش شده است.

پس از آن، لوحه‌ای یافتند که در حدود 1250 سال قبل از میلاد نوشته شده است. این لوحه نت نویسی را به شکل توسعه یافته تری نشان می دهد. اگر چه سیستم نت‌نویسی و تعبیر آن همچنان بحث برانگیز است، واضح است که نت نویسی نشان دهنده نام سیم‌هایی بر روی چنگ است که کوک آن در الواح دیگر شرح داده شده است. با وجود اینکه لوح‌ها یکپارچه نیستند، اما نشان دهنده اولین ملودی‌های نت‌دار هستند که در هر نقطه‌ای از جهان یافت شده است.

دفتر نت موسیقی