کتاب آموزش مقدماتی برای موسیقی‌دانان جوان پاول هیندمیت

85,000 تومان

روند کلی کتاب آموزش مقدماتی برای موسیقی‌دانان جوان، مانند بسیاری از کتاب‌های آموزشی دیگر، روند افزایش دشواری مباحث طبیعتا از ابتدا به انتهاست. نکته‌ای که در این کتاب به عمد وجود دارد ، سرعت بالای دشوار شدن تمرین‌ها و مباحث است، که نشان دهنده‌ی توقع بالای هیندمیت از هنرجویانیست که به واسطه‌ی حضور در دانشگاه، باید با جدیت و نظم و منطق دقیق، به تک تک دروس هر فصل و اجرای تمرین‌های آن‌ها همت گمارند.

مقدمه

کتاب آموزش مقدماتی برای موسیقی‌دانان جوان، یا آن طور که در این ترجمه آمده، آموزش مقدماتی برای موسیقیدانان، یا آن طور که به آلمانی ترجمه شده، کتاب تمرین برای تئوري بنیادین، در سال ۱۹۴۶ برای دانشجویان دانشگاه پیل توسط پاول هیندمیت نوشته شده است؟

نگاه چند سویه ی هیندمیت به عنوان آهنگساز، رهبر ارکستر، نوازنده، نظریه پرداز

در کتاب آموزش مقدماتی برای موسیقی‌دانان جوان به قدری ریزبینانه و بر اساس تفکری عمیق طراحی شده است که یک هنرجوی موسیقی را، با کمک مدرسی آگاه، به توانایی هایی درخشان در حوزه ی مبانی موسیقی می رساند، و تاثیر آن را می توان در مبتدی ترین هنرجویان موسیقی بعد از فقط چند هفته درس گرفتن و تمرین منظم دید.

هیندمیت با شناختی موشکافانه از چگونگی کارکرد مغز و دستورهایی که بین دستهاء چشم ها و گوش ها می توانند هماهنگی به وجود آورند، و یا دقیقا برعکس، دستورهایی که بین این اندام ها تقابل و دشواری در حفظ هماهنگی به وجود می آورند، مجموعه ای از تمرین ها در حوزه ی ریتم، وزن و بم و زیري اصوات نوشته است. تمرین هایی که تفکر آموزشی درخشان او در هر کدام از آنها آشکار است.یکی از مهم ترین دلایل لکنت و وقفه در خواندن نت موسیقی توسط هنرجویان، تنبل بودن چشم برای دنبال کردن نتها، و یا اصولا نداشتن یک روش مشخص برای نت خوانی ست.

در اولین تمرین های فصل اول، هیندمت با روشی ابتدایی و حتی شاید بدوی، ضربها را به کمک الگویی منظم از خطهای موازی نمایش میدهد. در همین تمرین ها، هنرجو به واسطه‌ی عدم دقت کافی و دشواري تفکیک این خطهای موازی، در خواندن و رعایت تعداد ضربهای کششهای مختلف دچار مشکل می شود. چرا که در این جا، نه ارزش زمانی نت ها به عنوان نشانه و شکل وجود دارند، و نه وزن یا متر معینی که این کشش ها را به بسته بندی های منظم تقسیم کند تا خواندن آنها ساده تر شود.

یک روخوانی سریع از هر تمرین و پیدا کردن الگوهای تکرار شونده ی احتمالی، که معمولا در تمرین ها جاسازی شده اند، در خواندن و اجرای هر تمرین کمک بزرگی خواهد کرد.بسیاری از هنرجوها، با فکر کردن به یک الگوی فرضی تکرار شونده، که در واقع در تمرین وجود ندارد، و فقط به خاطر عادت ذهنی آنها به این گونه از تکرارهای متقارن، و بدون نگاه دقیق، تمرین را به اشتباه اجرا می کنند.هیندمیت با بر هم زدن الگوی قطعیت و قابل پیش بینی بودن در هر تمرین، هنرجو را دائما با چالش حفظ تمرکز، دقت و انضباط فکری روبرو می کند؛ و اینها دقیقا تمام آن مولفه هایی هستند که یک موسیقیدان درخشان و جدی را از یک موسیقیدان تفننی و غیر جدی جدا می کند.

در کتاب آموزش مقدماتی برای موسیقی‌دانان جوان در فصل اول، در تمرین های گستره یا محدوده ی زمانی حرکت در زمان – هنرجو با ریتم و بعدها با وزن و متر سروکار پیدا می کند. هیندمیت، در تقابل با عادت ها و طرح های قابل پیش بینی و تکرار شونده و وزن های معمول میزان ها، تمرین هایی بر اساس دورهای ریتمیک طراحی کرده است که ذهن کنجکاو و پویای هنرجوی ما را درگیر خود خواهد کرد.

توالی درس های فصل اول

یکی از بهترین نمونه های شیوه ی آموزش در موسیقی برای هنرجو بهترین روش برای یادگیری، دانستن چرایی و دلیل هر درس است. وقتی هیندمیت ضرب را در ابتدا به عنوان مجموعه ای بی پایان از خطوط هم اندازه و موازی با هم طرح می کند، خواندن ضرب آهنگ بی انتها و یکسان قطرات آب مانند، به عنوان اولین تمرین کتاب، بیهوده جلوه می کند. چرا که ابتدا و انتهای آن نمی تواند درک شود. اما به محض آن که گروه بندی های یکسان در همین ظرف سیال زمان نمایش داده می شود، هنرجو به درکی طبقه بندی شده تر و عمیق تر از ظرف زمان دست می یابد.

در ابتدا، ضربه های دست به عنوان راهنما و ایجاد کننده ی یک ضرب آهنگ یکسان درک می شوند، و تمرکز هنرجو به خواندن نت های کشیده روی گروه هایی از آنها جلب می شود. در همین فصل اول، تمرین ها بدون نشانه های ارزش های زمانی مختلف، سکوت و میزان نوشته شده است. در نوبت بعد اما، تمرین هایی مشابه با کمک ارزش های زمانی به هنرجو هدیه داده میشود. به طوری که او قدر آنها را در مقابل زحمتی که برای خواندن تمرین قبل تر کشیده بود، خواهد دانست.

در تمرین بعد، با معرفی نشانه های سکوت، این هدیه کامل تر میشود. در این جا بی تردید هر هنرجو دیگر با توجه و قدردانی این رسم الخط موسیقایی را دنبال می کند. ضعف بزرگ بسیاری از هنرجویان موسیقی در نت خوانی، به حساب نیاوردن سکوت و ارزش زمانی آن است، که با این روش تکاملی رسم الخط، منطق و فهم درست به کار گرفتن آن در ذهن هنرجو نهادینه می شود.

تکامل مهارت های نواختن، خواندن، ضرب گرفتن و رهبری به شکل توامان، با توجه به عملکرد مراکز متفاوت دستورات مغز برای دست چپ و راست، تکلم و خواندن، نواختن، ضرب گرفتن، رهبری کردن و ادا کردن اسامی نتها، با یا بدون بم و زیری شان، در طرح تمرین های این کتاب نقش ویژه ای بازی می کند.در نهایت با همین نگاه، هنرجو خیلی زود با پرورش مهارت های خواندن، نواختن و رهبری، از قدرت تفکیک و هماهنگی بسیار بالایی برخوردار خواهد شد که می تواند با نوشتن تمرین های مشابه بر اساس تمرین های کتاب، این مهارت ها را باز هم گسترش دهد.

میدانیم که بخش شناسایی بم و زیري صدا، در مقایسه با درک نام گذاری و شناسایی نشانه ها و گرافیک نت نویسی، در دو نیم کرهی مخالف مغز قرار دارند. در آموزش موسیقی، یکی از بخش هایی که می تواند در روند آموزش تاثیر منفی بگذارد، قابل پیش بینی بودن تمرینها و در ادامه ی آن، سادگی حفظ شدن آنهاست، که باعث میشود هنرجو، به جای داشتن چالش با نحوه ی اجرای تمرین، آن را حفظ کند.

طرح جزء به کل آموزش در این کتاب:

در روند کلي کتاب، مانند بسیاری از کتاب های آموزشی دیگر، روند افزایش دشواري مباحث طبیعتا از ابتدا به انتهاست. نکته ای که در این کتاب به عمد وجود دارد اما، سرعت بالای دشوار شدن تمرین ها و مباحث است، که نشان دهنده ی توقع بالای هیندمیت از هنرجویانیست که به واسطه ی حضور در دانشگاه، باید با جدیت و نظم و منطق دقیق، به تک تک دروس هر فصل و اجرای تمرین های آنها همت گمارند. برخلاف بسیاری از کتاب ها که هنرجویان با ملودی های زود-آشنا و ساده برای حفظ شدن روبرو می شوند، و در نتیجه امر آموزش خطر طوطی وار شدن را پیش رو دارد، در این کتاب احتمال این نوع از یادگیری های سطحی بسیار اندک است.

در هر تمرین چالشی جدید، چه از نظر نگارش و چه از نظر به هم ریختن یکی از عادت های فرضی و حدس و گمان هنرجو در روند آن تمرین وجود دارد، که دقیقا با دست گذاشتن روی نقاط ضعف مهارتی و عادتها و خوش باوریها، او را متوجه آسیب پذیری های ناشی از سرسری گرفتن رسم الخط، تنبلي چشم، عدم احاطه ی وی به شناسایی نت ها در کلیدها و گستره های صوتی مختلف، و عدم درک صحیح ریتم و اندازه ی سکوت و … خواهد کرد. در این مجال فقط در بخش آشنایی هنرجو با بم و زیری، روند فکري هیندمیت و درخشان بودن ایده ی وی را دنبال می کنیم.

نویسنده

انتشارات

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب آموزش مقدماتی برای موسیقی‌دانان جوان پاول هیندمیت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا