تصویر پروفایل

شهاب جعفریآفلاین

مشخصات فردی

نام خانوادگی

جعفری

سوابق شغلی

سوابق شغلی

دانشجوی دکترا تخصصی پژوهش هنر گرایش موسیقی، نویسنده، مترجم ، پژوهشگر موسیقی و مدرس دانشگاه

تحصیلات

مدرک
رشته تحصیلی

پژوهش هنر گرایش موسیقی

سوابق اجرایی

شرح سوابق اجرایی

دانشجوی دکترا تخصصی پژوهش هنر گرایش موسیقی، نویسنده، مترجم ، پژوهشگر موسیقی و مدرس دانشگاه

رسانه

دکمه بازگشت به بالا