تصویر پروفایل

آریا طاریآفلاین

مشخصات فردی

سوابق شغلی

سوابق شغلی

فارغ‌التحصیل رشته نوازندگی جهانی ساز گیتار از دانشگاه هنر تهران،
دانشجوی موسیقی شناسی دانشگاه تهران

تحصیلات

مدرک
رشته تحصیلی

نوازندگی ساز گیتار کلاسیک

سوابق اجرایی

شرح سوابق اجرایی

فارغ‌التحصیل رشته نوازندگی جهانی ساز گیتار از دانشگاه هنر تهران،
دانشجوی موسیقی شناسی دانشگاه تهران

رسانه

دکمه بازگشت به بالا