صفحه نخست

موسیقی و موسیقی شناسی یا موزیکولوژی پدیده‌های مستقل و در‌عین‌حال مرتبط باهم هستند. موسیقی، به عنوان یک فعالیت عملی، تاریخ خودش را داراست. اما موسیقی‌شناسی به عنوان یک جریان مطالعاتی، تحقیقاتی و فکری – در حالی که متن و مفاهیم انحصاری خودش را شکل داده و به کار میگیرد- به وضوح به موسیقی وابسته بوده و آن را به عنوان سوژه ی تفکر به کار میگیرد.

دکمه بازگشت به بالا