جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
حسین کاشف

حسین کاشف

مختصری از نویسنده
کارشناسِ ارشدِ مطالعاتِ فرهنگی و نوازنده‌ی کمانچه.
راه‌های ارتباطی
academia: usc-ir.academia.edu/HosseinKashef instagram: @kashef__hossein
علاقه‌مندی‌ها
جامعه‌شناسیِ موسیقی‌های ایرانی
تعداد بازدید از نوشته های نویسنده

3033

تالیف‌ها
ترجمه‌ها