حسین کاشف

حسین کاشف

مختصری از نویسنده
کارشناسِ ارشدِ مطالعاتِ فرهنگی و نوازنده‌ی کمانچه.
راه‌های ارتباطی
instagram: @kashef__hossein
علاقه‌مندی‌ها
جامعه‌شناسیِ موسیقی‌های ایرانی
تالیف‌ها
ترجمه‌ها