مهدی فیض آبادی

مهدی فیض آبادی

مختصری از نویسنده
کارشناس رسانه – کارشناس ارشد اتنوموزیکولوژی – دیسکوگراف و پژوهشگر موسیقی
راه‌های ارتباطی
تلگرام: ethnomusicolog ساندکلاد: ethnomusicolog
علاقه‌مندی‌ها
جزئیاتِ موسیقی – سینمایِ مستقل
تالیف‌ها
ترجمه‌ها